Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/umangboa/public_html/thai/includes/config.php on line 11
กระดาษฉนวนไฟฟ้าอีพ็อกซี่ประ

กระดาษอีพ็อกซี่เพชรประ

มีอยู่ในรูปแบบม้วนกับเพชรประลูกเกดเคลือบกระดาษที่มีสารเคมีที่เป็นกลางและอิสระจากข้อบกพร่องดังกล่าวเป็นริ้วรอย, การก่อป่าและการปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอมรูปแบบเดียวคือจาก 9mm X 9MM และ 6.3 ซม. จัดกันประจำที่ทูตสวรรค์ 20-40 องศากับทิศทางการทำงาน

อายุการเก็บรักษา DDP เป็นปกติ 12 เดือนเมื่อเก็บไว้ Ina บรรยากาศการควบคุมก็สามารถมีชีวิตหิ้งขยาย

ข้อกำหนดทางเทคนิค