ฝึกอบรมและพัฒนา

ที่ BOARDS UMANG เราให้ประสบการณ์ระดับมืออาชีพที่มีคุณค่า เราเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพของทีมงานของเราในพื้นที่ทำงานของพวกเขาโดยเฉพาะเวลาในการโปรแกรมการฝึกอบรมเวลา

บอร์ด Umang ดำเนินการปกติในที่งานการฝึกอบรมสำหรับพนักงานของ บริษัท ที่ได้รับการสนับสนุนโดยการฝึกอบรมระดับมืออาชีพจากการฝึกอบรมภายนอกยัง